Kunstenaar

 

“Als mens ben ik danig geïnteresseerd in alles wat op me afkomt of wat ik uit nieuwsgierigheid van nabij wil onderzoeken. Als kunstenaar kan ik daar direct weinig mee doen. Zolang de dingen aan de oppervlakte zitten en in mijn hoofd, zijn ze me onbruikbaar. Het wordt pas boeiend wanneer ze zich mettertijd vermengen met de gelaagdheden van mijn persoon. Daar begint hun langzame rijping. Onttrokken aan het rationele, ontdoen ze zich van hun naam, hun bolsters, van beeld en taal en verworden zij tot een soort humusrijke compostlaag. Pas dan, ondergedompeld in deze chaos worden ze grondstof, brandstof voor het creatieve in mezelf.”

Hout, ijzer en keramiek, Ø 50 cm

Beyond the dualism Hout, ijzer en keramiek, Ø 50 cm


website by mokit.be
Copyright 2009 Geert Van der Borght